יום ש', יד’ באלול תשע”ה
קרא עוד...
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
קישורים   |  אתר גלים   |  אתר ממשק   |  אתר אופק   |  מדריכת תקשוב   |  תעודות   |  מדריכי תכונות   |  אתר כותר
תקשוב תשע"ג ,2013   |  אקסל - לימ וד עצמי
חדשות
מרחבי כיתות
מקצועות לימוד
גלישה בטוחה ברשת
תקשוב
תכנון שבועי וחודשי
הקלדה עיוורת
הערכות לשעת חירום
יאנוש קורצא'ק
למידה בשעת חירום
חיפוש באתר