יום ד', כד’ בתשרי תשע”ו
המתן. בטעינה...
13:29 (30/09/13) יעקב טויטו
קרא עוד...
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
קישורים   |  אתר גלים   |  אתר ממשק   |  אתר אופק   |  מדריכת תקשוב   |  תעודות   |  מדריכי תכונות   |  אתר כותר
תקשוב תשע"ג ,2013   |  אקסל - לימ וד עצמי
חדשות
מרחבי כיתות
מקצועות לימוד
גלישה בטוחה ברשת
תקשוב
תכנון שבועי וחודשי
הקלדה עיוורת
הערכות לשעת חירום
יאנוש קורצא'ק
למידה בשעת חירום
חיפוש באתר